Cell Studio Architecten BNA

donderdag 14 juni 2012

Oplevering Pauwenhof Ermelo

Vandaag is het appartementencomplex Pauwenhof in het centrum Ermelo opgeleverd. Het gebouw bestaat uit 2 winkelruimtes op de beganegrond en 6 koopappartementen op de bovenliggende verdiepingen. Het plan heeft in het verleden veel stof doen opwaaien in het Ermelose aangaande de grenzen die het bestemmingsplan toestaat.
Kenmerkend zijn de zorgvuldige baksteen detaillering en de rustige ritmiek van de gevel. Er onstaat daardoor een vorm van eigentijdse monumentaliteit. De kwaliteit die hierdoor wordt toegevoegd heeft positieve invloed op de maat en schaal van de plek.

maandag 16 april 2012

Schuur Hulshorst nadert voltooiing

De door Cell Studio ontworpen schuur van zorgboerderij "De Grote Wiede" in Hulshorst nadert zijn voltooiing. Leden van de Rotaryclub Harderwijk hebben zich zaterdag ingezet om mee te helpen aan de laatste schilderactiviteiten. Dit in het kader van het project "Handen Uit De Mouwen". 30 maart jongstleden hebben de hulpboeren al hun nieuwe werkomgeving in gebruik genomen.

De zorgboerderij is er voor mensen vanaf 16 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor diegene die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De schuur biedt ruimte aan een dagverblijf met een grote leefkeuken en een potstal voor 12 stuks vee.

Volg "De Grote Wiede" op http://www.zorgboeren.nl/de-grote-wiede/boerderij.

vrijdag 21 oktober 2011

Start bouw paviljoen Hortustuin
De bouw van het paviljoen van restaurant de Hortustuin in het Hortuspark in Harderwijk is gestart. Het betreft een uitbreiding van 50m2 met een terras van gelijke grootte. Het gebouw is een fragiel ontworpen meubelstuk van staal, hout en glas. Doormiddel van een transparante sluis wordt het paviljoen verbonden aan de monumentale kloostermuur en het restaurant. Alle gevels zullen met openslaande deuren volledig te openen zijn waardoor er als het ware een overdekt terras ontstaat met zicht op de pas opgeleverde herinrichting van het park. De bouw zal verlopen volgens een strakke planning en zal begin december worden opgeleverd.woensdag 12 oktober 2011

Ervaren Archicadtekenaar gezocht!

Cell Studio is op korte termijn op zoek naar een ervaren Archicadtekenaar. Het betreft een aanstelling voor een tijdelijke periode t/m mei 2012. Ervaring in het gehele ontwerptraject t/m werktekeningenniveau is vereist. Cell Studio maakt op dit moment de overstap naar Archicad. De kandidaat zal meehelpen het pakket te implementeren in de bureauomgeving. Schriftelijke reacties, voorzien van CV via e-mail richten aan Victor Schölvinck, e-mailadres vs@cellstudio.nl . Je kunt uiterlijk tot en met 25 oktober reageren.

maandag 10 oktober 2011

Lef gevraagd m/v

In de jongste editie van het BNAblad (05/11) wordt in het artikel "Lef gevraagd", ingegaan op de veranderende wereld waarin de architect opereert. Dit naar aanleiding van de lancering van het boek "Architect in praktijk, Gids voor de architect als ondernemer". Universitair docent John Heinz is één van de auteurs. Victor Schölvinck geeft naast twee andere buerau's in het artikel commentaar op zijn visie.
Download hier de PDF van het artikel.

donderdag 8 september 2011

Creatieve industrie in Harderwijk?

Cell Studio is één van de initiatiefnemers om de creatieve industrie van de Noordwest Veluwe collectief te huisvesten in het pand Deventerweg 2 te Harderwijk. Het betreft een uit 1947 stammend industrieel pand, oorspronkelijk hoofdkantoor van de California soepfabriek. Het proces verloopt niet zonder slag of stoot.Het blijkt dat de pandeigenaar, de gemeente Harderwijk, moeite heeft om in te zien dat het leegstaande pand aan economische waarde wint als de creatieve indsutrie het pand betrekt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de huurprijs. De gemeente wil haar boekwaarde, stammend uit de tijd van de hoogconjunctuur  financieel gedekt zien, terwijl de creatieve industrie alleen de werkelijke kosten wil vergoeden. Dit gegeven het feit dat er 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland leeg staat. Het zou dus erg goed zijn als het pand de gemeente geen geld meer zou kosten en er aan waardecreatie wordt gedaan. Daarnaast liggen er allerlei kansen om antwoorden te genereren hoe een dergelijk verouderd gebouw her te bestemmen ook in relatie tot het energiegebruik. Intussen is er een hoop discussie ontstaan en heeft ook de sociale werkplaats het oog op het pand laten vallen. Klik hier om hierover meer te lezen. Er vinden op dit moment diverse gesprekken plaats met raadsfracties en bestuurders. Wordt vervolgd.

maandag 27 juni 2011

Woonhuis Westendorp


UIT ONZE PORTFOLIO:

type: woonhuis
bruto vloeroppervlak: 518 m2
bruto inhoud: 1.315 m3
oplevering: 2008